Uitbreiding 5m-regel

Op 16/02 heeft de FIH regel 13.2, die de 5m in de 23m betreft, uitgebreid met voornamelijk 2 nieuwe paragrafen:

Deze regel treedt vanaf 23/02/2016 in voege!

> Voor een aanvallende vrije slag binnen de 23m moet de bal 5m afleggen of moetdoor een verdediger aangeraakt worden, alvorens deze in de cirkel mag gespeeld worden.

Hierdoor verdwijnt de mogelijkheid voor de aanval om de bal even aan te raken envervolgens rechtstreeks in de cirkel te schieten door een medeaanvaller !

> Nadat de scheidsrechter de tijd heeft stilgelegd voor een aanvallende vrije slag binnende 23m (voor een kaart, blessure, …), moeten alle spelers(sters) op minstens 5m afstand staan op het moment dat de tijd wordt herstart.

Dus zelf al is de vrije slag op 10cm van de cirkel, mogen de verdedigers NIET juist binnen de cirkel postvatten, maar moeten ze ook op minstens 5m staan! Dit dus enkel als de scheidsrechter de tijd heeft gestopt.