cursus

Over de hockey spelregels

Deelnemers aan hockey dienen de spelregels te kennen en na te leven. Zij moeten dan ook op de hoogte zijn van deze regels. In de spelregels ligt de nadruk op veiligheid. Iedereen die deelneemt aan of betrokken is bij het spel moet beseffen dat de veiligheid van anderen niet in gevaar gebracht mag worden, vandaar deze cursus op dinsdag 19 september voor +12-jarigen om 19:00 en voor +16-jarigen om 20:00 @ MACW Veurne, Sportpark Veurne