Hockey Rules

Deelnemers aan hockey dienen de spelregels te kennen en na te leven. Zij moeten dan ook op de hoogte zijn van deze regels. In de spelregels ligt de nadruk op veiligheid. Iedereen die deelneemt aan of betrokken is bij het spel moet beseffen dat de veiligheid van anderen niet in gevaar gebracht mag worden. Op dinsdag 19 september hebben we dan ook voor al de spelers van HC Westkust een cursus georganiseerd, die werd gefilmd, dit is het resultaat :
Hockey rules online :